Tak til Koda Kultur, Autor, Gramex’ Grønlandspulje og Dansk Artist Forbund for støtten til produktion af lydværkerne