PER BLOCH

ROSA
I AL SLAGS
LYS

NY ROMAN MED LYDVÆRKER OG ILLUSTRATIONER

Tak til Koda Kultur, Autor, Gramex’ Grønlandspulje og Dansk Artist Forbund for støtten til produktion af lydværkerne