Stimulis opgave var at tegne de overordnede rammer samt at fylde de fire dages camp med motiverende og inspirerende indhold samt ikke mindst at finde den case-virksomhed som skulle stille en opgave til campens deltagere. Arbejdet blev udført sammen med Jeppe Engell fra SAMDATA\HK.

Til Betacamp 2013 var det organisationen Livslinien, som driver en anonym rådgivningslinje for selvmordstruede, der stillede opgaverne og Betacamp 2013 fik besøg af it-konsulent Christian Tilsted, business producer Nicolai Seest og performanceartisten Goodiepal. Stimuli leverede desuden løbende sparring med deltagerne, blandt andet om kreativitet, idéudvikling og vanebrud.

Videoen øverst i artiklen er filmet og produceret af Lasse Bo Wamsler fra Cumuli og fortæller nærmere om idéen bag og udbyttet ved Betacamp 2013.

En succes
I evalueringerne kaldte deltagerne weekenden for relevant, super, brugbar og spændende. Stimulis oplæg om bl.a. kreativitet, vanebrud og benspænd fik hovedsageligt kommentaren “Absolut relevant” og “Relevant” og deltagerne kaldte blandt andet indlæggene inspirerende og udfordrende. Samtidig spurgte vi deltagerne om deres forventninger til weekenden blev opfyldt. Gennemsnittet var 4,2 (1-5).